รองผอ.สรอ. เข้ามอบดอกไม้แสดงความยินดีกับ ผอ.สพธอ.


16 March 2558
71

เมื่อวันที่ 19กรกฎาคม 2544ที่ผ่านมา นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)(สรอ.) ได้เข้ามอบดอกไม้แสดงความยินดีกับคุณสุรางคณา วายุภาพ ในการเข้ารับดำรงตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) ณ ห้องประชุมชั้น 7 อาคารโยธี สวทช.