EGA ประกาศพร้อมนำหน่วยงานภาครัฐไทยเข้าสู่ยุค IPv6


16 March 2558
559

วันที่ 8 มิถุนายน 2554 ทั่วโลกได้กำหนดให้เป็นวัน World IPv6 Day ประเทศไทย โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และทางสมาคมไอพีวี 6 ประเทศไทย (IPv6 Forum Thailand) ได้ร่วม กับสำนักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ร่วมกันจัดการประชุมสัมมนาเรื่อง “ก้าวสู่จุดเปลี่ยน IPv6 ประเทศไทย” ขึ้น ในวันพุธที่ 8 มิถุนายน 2554 เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ห้องวอเตอร์เกทบอลลูมเอ ชั้น 6 โรงแรมอมารีวอเตอร์เกท กรุงเทพฯ

นายธานีรัตน์ ศิริปะชะนะ รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เปิดเผยภายหลังเป็นประธานในพิธีเปิดงาน ว่า หลังจากกระทรวงไอซีที ได้ประกาศนำประเทศไทยสู่ IPv6 เมื่อวันที่ 27 พฤษภาคม 2554 โดยมีสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เป็นหน่วยงานนำร่อง  และ มีรัฐวิสาหกิจภายใต้สังกัดกระทรวงฯ ได้แก่ บริษัท ทีโอที จำกัด (มหาชน) และบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ร่วมดำเนินการในเรื่องนี้แล้ว กระทรวงฯ ได้เดินหน้านำประเทศไทยเริ่มการเปลี่ยนผ่านไปสู่  IPv6 โดยการร่วมกิจกรรมในวันสำคัญของโลกอินเทอร์เน็ต คือ World IPv6 Day ซึ่งทั่วโลกได้พร้อมใจกันทดสอบการใช้งาน IPv4 และ IPv6 ร่วมกัน ทั้งหน่วยงานจากภาคราชการ ภาคเอกชน ภาคการศึกษา รวมถึงเว็บไซต์ต่างๆ อาทิ Google,  Facebook. Yahoo และผู้ให้บริการอื่นๆ จากประเทศต่างๆ ทั่วโลก ได้เข้าร่วมการทดสอบใช้งานจริงอย่างเต็มรูปแบบในวันนี้ (8 มิ.ย.54) เพื่อทำการทดสอบและตรวจสอบว่าการใช้งานร่วมกันระหว่าง IPv4  และ IPv6 จะมีผลกระทบหรือมีปัญหาใดบ้าง เมื่อต้องรองรับข้อมูลอินเทอร์เน็ตพร้อมกันทั้งโลก เพื่อจะได้สามารถเตรียมการในการรับมือกับการเปลี่ยนแปลงไปสู่เทคโนโลยี IPv6 ต่อไปในอนาคต

“การวางแผนเพื่อเตรียมตัวและดำเนินการอย่างจริงจังเพื่อการใช้งาน IPv6 ภายในปี 2554 และปี 2555 เป็นสิ่งสำคัญที่ต้องดำเนินการ เพื่อให้ธุรกิจและบริการสามารถดำเนินต่อไปในอนาคตได้ ซึ่งถือเป็นการ  upgrade  อินเทอร์เน็ตครั้งใหญ่ที่สุดในรอบกว่า    30 ปี อย่างไรก็ตาม การดำเนินการเพื่อให้ได้ผลที่ดีนั้น จำเป็นต้องมีการเตรียมการ มีการวางแผนในเรื่องการลงทุนและระยะเวลาที่ชัดเจน เพื่อไม่ให้เกิดการเร่งดำเนินการหรือต้องดำเนินการโดยเร่งด่วน ซึ่งจะทำให้มีค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้น การวางแผนเพื่อการย้ายและการใช้งาน IPv6 เป็นสิ่งจำเป็นและสำคัญต่อการขยายตัวอย่างมั่นคงของอินเทอร์เน็ต รวมถึงต่อวงการ ICT  ซึ่งไม่ใช่เฉพาะกับผู้ใช้งานในสำนักงานหรือระดับองค์กรเท่านั้น แต่ยังรวมไปถึงผู้ใช้งานส่วนบุคคลอีกด้วย” นายธานีรัตน์ กล่าว

สำหรับหน่วยงานภาครัฐ ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA) กล่าวว่า “สำหรับหน่วยงานภาครัฐของประเทศไทย ในขณะนี้ EGA ได้มีการวางระบบและโครงสร้างต่างๆ ไว้พร้อมใช้งาน IPv6 แล้ว โดยจะมีการใช้ IPv6 บนเครือข่าย GIN 2.0 ซึ่งจะทยอยเปลี่ยนจาก IPv4 เป็น IPv6 เพื่อให้ใช้งานกับศักยภาพใหม่ๆ ของ IPv6 อย่างแท้จริง”