ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ร่วมแถลงการวางระบบรายงานผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ


16 March 2558
795

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคมที่ผ่านมา ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ได้เข้าร่วมแถลงการวางระบบรายงานผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการ ณ สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง โดยดร.ศักดิ์ กล่าวว่า

โครงการรายงานผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการในครั้งนี้ ทางสรอ.เข้ามารับผิดชอบใน 2 ด้านหลักคือ การวางโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเครือข่าย (Networking) และระบบรักษาความมั่งคงปลอดภัยของข้อมูล (Information Security) รวมถึงการสำรองข้อมูล (Data Backup)

การวางโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเครือข่าย หรือ Networking ทันทีที่เจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูล ก็จะส่งข้อมูลที่ได้ผ่านแอพพลิเคชันที่กำหนดบนเครือข่ายที่มีเสถียรภาพที่ ทางสรอ.จัดวางระบบเอาไว้ เครือข่ายนี้จะใช้ความเร็วอินเทอร์เน็ตในระดับสูง โดยการจัดการของระบบเครื่องแม่ข่ายหรือเซิร์ฟเวอร์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อทำให้การรับส่งข้อมูลมีความฉับไว และสามารถแสดงผลได้อย่าง real time

นอกจากนั้นทางสรอ. จะเข้าไปดูแลเรื่องระบบรักษาความมั่งคงปลอดภัยของข้อมูล(Information Security) รวมถึงการสำรองข้อมูล (Data Backup) โดยมีเจ้าหน้าที่วิศวกรระบบผู้เชี่ยวชาญดูแลตรวจสอบการทำงานตลอด 24 ชั่วโมงแบบไม่มีวันหยุด โดยยังวางระบบการจัดการสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลไว้ให้เฉพาะทาง สตช. และกกต. เท่านั้นที่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล แม้กระทั่ง สรอ. ซึ่งเป็นผู้จัดการระบบก็จะไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล และไม่มีสิทธิ์ให้สิทธิ์ผู้ใดในการเข้าถึงข้อมูลด้วยเช่นกัน