สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ร่วมงานแถลงข่าวโครงการความร่วมมือ การเลือกตั้ง ส.ส.


16 March 2558
346

นายประพันธ์ นัยโกวิท กรรมการการเลือกตั้ง พลตำรวจเอกวิเชียร พจน์โพธิ์ศรี ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการคณะกรรมการการเลือกตั้ง พลโทฉัตรชัย สาริกัลยะ ประธานโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจร่วมกันแถลงกข่าวโครงการความร่วมมือรายงานผล การนับคะแนนเลือกตั้ง ส.ส. อย่างไม่เป็นทางการ ณ ห้องประชุม 201 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง เมื่อ 16 มิถุนายน 2554

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) เปิดเผยว่า โครงการรายงานผลการเลือกตั้งอย่างไม่เป็นทางการในครั้งนี้ ทางสรอ.เข้ามารับผิดชอบใน 2ด้านหลักคือ การวางโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเครือข่าย (Networking) และระบบรักษาความมั่งคงปลอดภัยของข้อมูล (Information Security) รวมถึงการสำรองข้อมูล (Data Backup) การวางโครงสร้างพื้นฐานทางด้านเครือข่าย หรือ Networking ทันทีที่เจ้าหน้าที่ได้รับข้อมูล ก็จะส่งข้อมูลที่ได้ผ่านแอพพลิเคชันที่กำหนดบนเครือข่ายที่มีเสถียรภาพที่ ทางสรอ.จัดวางระบบเอาไว้ เครือข่ายนี้จะใช้ความเร็วอินเทอร์เน็ตในระดับสูง โดยการจัดการของระบบเครื่องแม่ข่ายหรือเซิร์ฟเวอร์ที่มีประสิทธิภาพ เพื่อทำให้การรับส่งข้อมูลมีความฉับไว และสามารถแสดงผลได้อย่าง real time

นอกจากนั้นทางสรอ. จะเข้าไปดูแลเรื่องระบบรักษาความมั่งคงปลอดภัยของข้อมูล (Information Security) รวมถึงการสำรองข้อมูล (Data Backup) โดยมีเจ้าหน้าที่วิศวกรระบบผู้เชี่ยวชาญดูแลตรวจสอบการทำงานตลอด 24 ชั่วโมงแบบไม่มีวันหยุด โดยยังวางระบบการจัดการสิทธิ์เข้าถึงข้อมูลไว้ให้เฉพาะทาง สตช. และกกต. เท่านั้นที่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล แม้กระทั่ง สรอ. ซึ่งเป็นผู้จัดการระบบก็จะไม่มีสิทธิ์ในการเข้าถึงข้อมูล และไม่มีสิทธิ์ให้สิทธิ์ผู้ใดในการเข้าถึงข้อมูลด้วยเช่นกัน