**แจ้งเลื่อน** งานสัมมนา "ก้าวสู่ผู้บริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ระดับสากล และพิธีมอบประกาศนียบัตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์


16 March 2558
982

เนื่องด้วยสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้น ทำให้สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
มีความจำเป็นต้องเลื่อนการจัดงานสัมมนา "ก้าวสู่ผู้บริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ระดับสากล และ
พิธีมอบประกาศนียบัตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 1”
ออกไป โดยจะมีการแจ้ง วันเวลาให้ทุกท่านทราบอีกครั้ง จากทางเจ้าหน้าที่ของเราครับ

 

ลงทะเบียนงานสัมมนา "ก้าวสู่ผู้บริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ระดับสากล และพิธีมอบประกาศนียบัตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 1”

วันพฤหัสบดีที่ 13 ตุลาคม 2554  เวลา 08.30 – 15.00 น. ณ ห้องกมลทิพย์ ชั้น 2 โรงแรมสยามซิตี้ กรุงเทพฯ
 

กรุณากดที่ลิ้งค์เพื่อดูกำหนดการสัมมนา http://www.ega.or.th/TrainingContent.aspx?CourseID=94

และท่านสามารถลงทะเบียนได้ที่ลิ้งค์นี้ครับ http://www.ega.or.th/RegisterCourse.aspx?CourseID=94