***แจ้งเลื่อน*** งานสัมมนา "ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ…ทำอย่างไรให้เกิดความมั่นคงปลอดภัย”


16 March 2558
17

เนื่องด้วยสถานการณ์อุทกภัยที่เกิดขึ้น ทำให้สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)
มีความจำเป็นต้องเลื่อนการจัดงานสัมมนา ""ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ…ทำอย่างไรให้เกิดความมั่นคงปลอดภัย”
ออกไป โดยจะมีการแจ้ง วันเวลาให้ทุกท่านทราบอีกครั้ง จากทางเจ้าหน้าที่ของเราครับ

 

ลงทะเบียนงานสัมมนา "ธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ…ทำอย่างไรให้เกิดความมั่นคงปลอดภัย”

วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2554 เวลา 08.30 – 15.00 น. ณ ห้องวีนัส ชั้น 3 โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
 

กรุณากดที่ลิ้งค์เพื่อดูกำหนดการสัมมนา http://www.ega.or.th/TrainingContent.aspx?CourseID=93

และท่านสามารถลงทะเบียนได้ที่ลิ้งค์นี้ครับ http://www.ega.or.th/RegisterCourse.aspx?CourseID=93