เอกสารแนวทางการเปลี่ยนผ่าน IPv4 ไปสู่ IPv6 สำหรับหน่วยงานภาครัฐ


16 March 2558
381

เอกสารแนวทางการเปลี่ยนผ่าน IPv4 ไปสู่ IPv6 สำหรับหน่วยงานภาครัฐ (ฉบับปรับปรุง 1)

โดยกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

สามารถ Download ได้ที่ http://www.ipv6.ega.or.th/node/6