ผอ. รองผอ.และ ผช.ผอ. มอบกระเช้าแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส รมว.ทก.เข้ารับตำแหน่ง


16 March 2558
1059

"เมื่อวันอังคารที่ 16 สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมา นายศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ได้เข้าพบนาวาอากาศเอก อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร หลังจากนั้น นายศักดิ์ฯ ได้นำคณะผู้บริหาร สรอ. ซึ่งประกอบด้วยนางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการ และนางสาวอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เข้ามอบกระเช้าแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเข้ารับตำแหน่ง ณ ห้องรับรองต่างประเทศ ชั้น 9 กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร "