รอง ผอ.และ ผช.ผอ. เข้าร่วมงานวันครบรอบ ๘ ปีแห่งการจัดตั้งบริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)


16 March 2558
46

"เมื่อวันจันทร์ที่ 15 สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมา นางไอรดา เหลืองวิไล
รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน) (สรอ.)
และนางสาวอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ เข้าร่วมงานวันครบรอบ ๘ ปี
แห่งการจัดตั้งบริษัท กสท โทรคมนาคม ณ อาคารบริหาร ๒ บมจ.กสท โทรคมนาคม ถ.แจ้งวัฒนะ"