รอง ผอ.และ ผช.ผอ. นำคณะผู้บริหารร่วมลงนามถวายพระพร 12 สิงหาคม 2554


16 March 2558
570

"เมื่อวันศุกร์ที่ 12 สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมา นางไอรดา เหลืองวิไล
รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์(องค์การมหาชน) (สรอ.)
นำคณะผู้บริหารของ สรอ. ร่วมกับคณะผู้บริหารระดับสูงของกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ซึ่งนำโดย นาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์  นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 
เดินทางไปลงนามถวายพระพร สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชีนีนาถ เนื่องในวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม ณ พระบรมมหาราชวัง"