รอง ผอ.สรอ. ร่วมงานก้าวสู่ปีที่ 9 ไปรษณีย์ไทย


16 March 2558
21

"เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 11 สิงหาคม 2554 ที่ผ่านมา นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA) เข้าร่วมงานในโอกาสก้าวสู่ปีที่ 9 "ไปรษณีย์ไทย ส่งความสุข ความสำเร็จ สู่คนไทย" พร้อมทั้งสนับสนุนทุนการศึกษาในโครงการ "ยกระดับมาตรฐานการศึกษาของเยาวชนไทย" ณ ปณท สำนักงานใหญ่ ถ.แจ้งวัฒนะ"