สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ร่วมนำเสนอระบบ Smart card for Kids เนื่องในงานวันเด็กแห่งชาติ 14 มกราคม 2555


16 March 2558
1163

นายกรัฐมนตรียิ่งลักษณ์ ชินวัตร เยี่ยมชมการสาธิตระบบ Smart Card for Kids หนึ่งในความสามารถของบริการบัตร Smart Card ที่สามารถนำข้อมูลไปใช้ประโยชน์ได้ในอนาคต ณ บูธของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) โดยคุณไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการ EGA ให้การต้อนรับ เนื่องในการเตรียมการจัดนิทรรศการในงานวันเด็กแห่งชาติ ณ ตึกสันติไมตรี ทำเนียบรัฐบาล