คณะผู้บริหารสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฏิญาณตน เนื่องในวันเฉลิมพนะชนมพรรรษา 5 ธันวาคม


16 March 2558
23

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และคณะผู้บริหารฯ เข้าร่วมพิธีถวายสัตย์ปฎิญาณตนเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระ เจ้าอยู่หัว 5 ธันวาคม พร้อมข้าราชการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) ณ อาคารศูนย์ราชการ ถนนแจ้งวัฒนะ