การช่วยเหลือเยียวยา ผู้ประสบอุทกภัย ปี 2554


16 March 2558
130

การช่วยเหลือเยียวยา ผู้ประสบอุทกภัย ปี 2554

อุทกภัยในปี พ.ศ. 2554 ได้สร้างความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนในวงกว้าง รัฐบาลจึงได้กำหนดแผนให้การช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยให้ครอบคลุม กลุ่มต่างๆ  ทั้งประชาชนทั่วไป เกษตรกร ผู้ใช้แรงงาน ผู้ประกอบการอุตสาหกรรมและผู้ประกอบการรายย่อย โดยผู้ประสบอุทกภัยสามารถขอรับความช่วยเหลือจากหน่วยงานที่รับผิดชอบ และสอบถามรายละเอียดจาดสายด่วนช่วยผู้ประสบภัยได้ตลอด 24 ชั่วโมง

สายด่วน โทร. 1111 กด 5

(ดาวน์โหลดเอกสารตามไฟล์แนบ)

เอกสารแนบ

1