ผู้บริหารด้านไอทีระดับโลก เข้าพบ ผอ. สรอ. เพื่อรับฟังทิศทางการพัฒนาด้าน ICT ไทย ในการรองรับการเปิดเสรีการค้าโลก


16 March 2558
1060

เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 55 ผู้บริหารจากหน่วยงานด้านไอทีระดับโลก ได้แก่ AT&T, Cisco, Dell, Google, Hewlett Packard, MasterCard Worldwide, Microsoft, Qualcomm, Intel, Seagate, Oracle และ US-ASEAN Business Council ได้เข้าพบดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (สรอ.) เพื่อรับฟังนโยบายด้าน ICT ที่สรอ.ได้วางแผนการพัฒนาไว้เป็น Roadmap ที่สอดคล้องกับแผน ICT Master Plan II (2009-2013) อันจะเป็นการต่อยอดความร่วมมือกับบริษัทต่างชาติในการพัฒนาและการร่วมมือ ด้าน ICT สำหรับรองรับการเปิดเสรีการค้าโลก ในปี 2015