ลงทะเบียนร่วมงานสัมมนา เรื่อง “พลิกโฉมใหม่สู่การบูรณาการโครงสร้างเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ [GIN 2.0]”


16 March 2558
383

ขอเชิญร่วมงานสัมมนา เรื่อง “พลิกโฉมใหม่สู่การบูรณาการโครงสร้างเครือข่ายสารสนเทศภาครัฐ [GIN 2.0]”
วันพุธที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2555 เวลา 8.30-16.00 น.
ณ ห้องแมจิก 2 ชั้น 2 โรงแรม มิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ
โดยแต่ละหน่วยงานสามารถส่งตัวแทนหน่วยงานเข้าร่วมการสัมมนาได้ จำนวน 1 ท่าน  โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น
ลงทะเบียนได้ตามลิ้งค์ครับ http://www.ega.or.th/TrainingContent.aspx?CourseID=95