บรรยายพิเศษ เทคนิคการใช้งานและความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศภาครัฐ


16 March 2558
15

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และ นายสุพัชรินทร์ กิ่งแก้ว ผู้จัดการส่วนพัฒนาระบบสารสนเทศ ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายในหัวข้อ "แนวทางการบริหารจัดการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์และบริการของสำนักงานรัฐบาล อิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และ หัวข้อ "เทคนิคการใช้งานและความปลอดภัยข้อมูลสารสนเทศภาครัฐ" ตามลำดับ ในโครงการสัมมนาแนะนำและส่งเสริมการใช้ระบบจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางภาครัฐ วันที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๕ ณ ตึกสันติไมตรีหลังใน ทำเนียบรัฐบาล ซึ่งจัดโดยสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี
 

ดูรูปเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.379611438743879.80861.100000850770441&type=1