สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ต้อนรับคณะเยี่ยมชม ศูนย์ปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (System Intelligent Center)


16 March 2558
20

คุณเรณู ตังคจิวางกูร รองเลขาธิการสำนักงานเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) พร้อม ดร.รอยล จิตรดอน ผู้อำนวยการสถาบันทรัพยากรน้ำและการเกษตร (สสนก.) เข้าเยี่ยมชมศูนย์ปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (System Intelligent Center) ของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) โดยมีดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานฯ และคณะให้การต้อนรับ ณ ศูนย์ปฎิบัติการคอมพิวเตอร์ (System Intelligent Center) สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ๒๐ เมษายน ๒๕๕๕