ผู้บริหารสรอ. รดน้ำขอพรจากบอร์ดบริหารเนื่องในเทศกาลสงกรานต์


16 March 2558
688

คณะผู้บริหารสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เข้ารดน้ำขอพรจากบอร์ดบริหารเนื่องในเทศกาลสงกรานต์เพื่อศิริมงคลแก่สำนัก งานฯ  ณ ห้องประชุมชั้น ๑๘ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)อาคารบางกอกไทย ทาวเวอร์  เมื่อวันที่ ๑๘ เมษายน ๒๕๕๕