คณะผู้บริหาร EGA เข้ามอบกระเช้าเพื่ออวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิดรัฐมนตรีกระทรวงไอซีที


16 มีนาคม 2558
783

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการฯ พร้อมด้วยคุณ ไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการฯ นำคณะผู้บริหารสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เข้าพบท่านอนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่ออวยพรเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันเกิด ณ ห้องทำงานรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๙ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๕๕