ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ขึ้นบรรยายงานสัมมนาผู้บริหารของกระทรวงแรงงาน


16 March 2558
571

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผอ.สรอ. บรรยายเรื่อง "เทคโนโลยีสารสนเทศมีความจำเป็นอย่างไรต่อการบริหารจัดการในหน่วยงานภาครัฐ" ในงานสัมมนาผู้บริหารของกระทรวงแรงงาน เมื่อวันศุกร์ที่ 16 มีนาคม 2555 ณ ห้องจูปิเตอร์ 8-9 อาคารชาแลนเจอร์ฮอลล์ อิมแพ็คอารีนา เมืองทองธานี

เอกสารแนบ

1

img_e0d54f7138a047aa54f81ca597186245

0 ครั้ง
2

img_bee2d4fd81b27c9d28b0594e03194eb2

0 ครั้ง
3

img_8d0e2d56eb60f557d8ee1b4692c0abc5

0 ครั้ง
4

img_faadb3a4c4c28ca7ebeed1af4ddb0f71

0 ครั้ง