แนะนำการใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารในภาครัฐ ณ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี


16 March 2558
1005

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้รับเกียรติจากสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี (สลน.) ในการจัดสัมมนาเพื่อการพัฒนาบุคลากร โดยได้ดำเนินการอย่างต่อเนื่องในการบรรยายหลักสูตรเชิงปฏิบัติการการใช้งานจดหมายอิเล็กทรอนิกส์กลางเพื่อการสื่อสารภาครัฐ (Mailgothai) ให้กับผู้บริหาร และเจ้าหน้าที่ของสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี เมื่อวันที่ ๒๔ – ๒๕ พฤษภาคม ๒๕๕๕ จำนวน ๔ รุ่น มีผู้เข้าอบรมทั้งหมด ๑๒๐ ท่าน ณ ห้องประชุมกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.403073703064319.84213.100000850770441&type=1