การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การพัฒนามาตรฐานกระบวนงานบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ (Back office Standard)"


16 March 2558
958

การลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ "การพัฒนามาตรฐานกระบวนงานบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ (Back office Standard)" ระหว่าง สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และ สมาคมนิติรัฐศาสตร์แห่งประเทศไทย

วันนี้ (๑๑ พ.ค. ๒๕๕๕) ได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่าง สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) โดย ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และ สมาคมนิติรัฐศาสตร์แห่งประเทศไทย โดย รศ.ดร.ดำรงค์ วัฒนา นายกสมาคมนิติรัฐศาสตร์แห่งประเทศ ในความร่วมมือ เรื่อง "การพัฒนามาตรฐานกระบวนงานบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ (Back office Standard)" ณ ห้องประชุมของ สรอ. ชั้น ๑๑ อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์

โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันศึกษามาตรฐานกระบวนงานบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ อาทิเช่น มาตรฐานข้อมูล มาตรฐานกระบวนงาน และกระบวนการจัดการ เป็นต้น และร่วมกันเผยแพร่มาตรฐานดังกล่าวให้กับหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งร่วมกันผลักดันให้หน่วยงานภาครัฐสามารถนำมาตรฐานดังกล่าวไปใช้งาน

 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.392875777417445.82684.100000850770441&type=1