ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด บรรยายพิเศษในงานสัมมนา “การให้บริการประชาชนขององค์กร ท้องถิ่นยุคใหม่ ด้วย Citizen Service Platform (CSP)


16 March 2558
883

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ร่วมเป็นวิทยากรพิเศษบรรยายเรื่อง เทคโนโลยีสมัยใหม่ที่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการและการบริหารจัดการกิจกรรมภาครัฐ และ ทิศทางเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัยในระดับสากล ที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศตามกรอบนโยบายเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร พ.ศ. ๒๕๕๔ – ๒๕๖๓ ในการสัมมนา “การให้บริการประชาชนขององค์กร ท้องถิ่นยุคใหม่ ด้วย Citizen Service Platform (CSP)” วันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องแกรนด์ฮอลล์ ๑ ตึกแกรนด์ คอนยาด วิงส์ ชั้น M โรงแรมรามาการ์เด้นส์ ถนนวิภาวดีรังสิต จัดโดย บีทามส์ โซลูชั่น จำกัด และ Microsoft Thailand