สรอ. จัดประชุม CSA Thailand Chapter (Focus Group: Cloud Provider)


16 March 2558
949

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ. จัดการประชุม CSA Thailand Chapter (Focus Group: Cloud Provider) ครั้งที่ 1 เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมของ สรอ. ชั้น ๑๑ อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์

สำหรับการประชุมนี้ จัดเพื่อให้ Cloud Provider ในประเทศไทยรวมกันเป็นกลุ่ม เพื่อการพัฒนา Cloud ของประเทศไทย ซึ่งจะเป็น Infrastructure ที่สำคัญของประเทศไทยต่อไป โดยมีประเด็นหารือเกี่ยวกับ Cloud Provider/ CSA / การทำ Inter Cloud, Multi Cloud, Hybridge Cloud / การถ่ายทอดความรู้ และเรื่องกฎหมาย

ชมภาพเพิ่มเติมที่
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.416224521749237.86412.100000850770441&type=1