ผู้อำนวยการ สรอ. รับโล่งาน 1st ASEAN CIO Forum 2012 จาก นอ.อนุดิษฐ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงไอซีที


16 March 2558
781

เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้เข้าร่วมการรับฟังการบรรยายสรุปผลการจัดงาน และรับมอบโล่ขอบคุณงาน 1st ASEAN CIO Forum 2012 จาก นอ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เนื่องจากสำนักงานฯ ได้ให้การสนับสนุนการจัดงาน 1st ASEAN CIO Forum 2012 เมื่อวันที่ ๑๙-๒๐ เมษายน ๒๕๕๕ ที่ผ่านมา โดยงานผ่านไปได้ด้วยดี และได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดีจากผู้เข้าร่วมงานกว่า ๘๐๐ คน จาก ๑๖ ประเทศ  ณ  กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ชั้น ๙  อาคารบี ศูนย์ราชการฯ แจ้งวัฒนะ

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.409700839068272.85266.100000850770441&type=1