ดร.ศักดิ์ ผอ.สรอ. เปิดการประชุมการทดสอบการให้บริการผ่านเครือข่าย IPV6 ภายใต้ชื่อ World IPv6 Launch ๒๐๑๒


16 March 2558
43

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เป็นประธานเปิดการประชุม  “การทดสอบการให้บริการผ่านเครือข่าย IPV6” ภายใต้ชื่อ World IPv6 Launch ๒๐๑๒ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุม ๘๐๒ ชั้น ๘ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งจัดโดย สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) สรอ. ร่วมกับ สำนักนโยบายและยุทธศาสตร์ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

โดยการประชุมนี้ เป็นการทดสอบการให้บริการผ่านเครือข่าย IPV6 เพื่อนำผลและประสบการณ์ในการทดสอบดังกล่าวมานำเสนอและแลกเปลี่ยนร่วมกันใน งานประชุม Thailand IPv6 Conference Day ๒๐๑๒ ที่จะจัดขึ้นในวันที่ ๒๖ มิถุนายน ๒๕๕๕ เพื่อให้เกิดการรับรู้ และพร้อมในการเตรียมการโอนเปลี่ยนการใช้เป็น IP version 6 ต่อไป

ซึ่งภายในงานได้มีการบรรยายในเรื่อง “สถานะ IPv6 ในปัจจุบัน” โดยนายปราการ พันธุเสนา กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และการแสดงตัวอย่างวิธีการที่ใช้ในการทำงานร่วมกันระหว่าง IPv4 และ IPv6 นอกจากนี้มีการทดสอบการทำงาน IPv6 ร่วมกัน และการบรรยายสรุปแนวทางหรือแผนในการนำ IPv6 มาใช้งานในองค์กร โดยนายวรกร คุรุวงศ์วัฒนา สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ซึ่งมีหน่วยงานภาครัฐเข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้จำนวน ๓๓ หน่วยงาน ได้แก่ หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทั้งหมด กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เป็นต้น

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.408616322510057.85089.100000850770441&type=1