ผอ.สรอ. ร่วมประชุมสุดยอดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Summit) ในงาน World Economic Forum on East Asia 201


16 March 2558
834

เมื่อวันที่ ๓๐ พ.ค. ๒๕๕๕ ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้เข้าร่วมประชุมสุดยอดด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ICT Summit) ภายใต้การประชุม World Economic Forum on East Asia (WEFEA)  ปี 2555 โดยมีนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์  นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ทำหน้าที่เป็นประธานร่วม (Co-Chair) กับ Mr.Masami Yamamoto, President and Representative Director, Fujitsu, จากญี่ปุ่น โดยมีผู้แทนจากภาครัฐ และภาคเอกชนที่เกี่ยวข้องทางด้าน ICT ซึ่งได้รับเชิญจาก World Economic Forum (WEF) เข้าร่วมการประชุม ซึ่งการประชุมนี้ ประเทศไทยได้รับเกียรติให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมฯ ระหว่างวันที่ ๓๐ พฤษภาคม – ๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมแชงกรีลา กรุงเทพมหานคร เพื่อให้เป็นเวทีการประชุมนานาชาติของผู้นำระดับสูงทั้งภาครัฐ ภาคเอกชน นักวิชาการ และสื่อมวลชน จำนวนประมาณ ๕๐๐ ท่าน รวมทั้งให้เป็นเวทีที่มีอิทธิพลต่อการชี้นำทิศทางเศรษฐกิจของภูมิภาคและของ โลก

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.408044789233877.84999.100000850770441&type=3