สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ องค์การมหาชน (สรอ.) จัดประชุมผู้บริหารระดับสูงหน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงไอซีที ประเด็น “เทคโนโลยีสารสนเทศหน่วยงานภาครัฐ”


16 March 2558
523

สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ องค์การมหาชน หรือ (สรอ.) จัดประชุมร่วมของผู้บริหารระดับสูง
หน่วยงานภายใต้สังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ประเด็นเกี่ยวกับ “เทคโนโลยีสารสนเทศหน่วยงานภาครัฐ” MICT Executive Luncheon Talk ครั้งที่ ๑ โดยมี นอ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานเปิดงานครั้งนี้ ซึ่งการประชุมนี้จัดเพื่อให้ผู้บริหารระดับสูงของหน่วยงานภายใต้สังกัด กระทรวงและหน่วยงานในกำกับดูแลของกระทรวงไอซีทีทุกหน่วยงาน เข้าร่วมหารือ แลกเปลี่ยนแนวคิด และร่วมกันกำหนดทิศทางการดำเนินงานในภาพรวม ภายใต้หัวข้อ แนวทางบูรณาการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของกระทรวงไอซีที อีกทั้งเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศของหน่วยงาน และเป็นการยกระดับเทคโนโลยีสารสนเทศภาครัฐให้มีความพร้อมเพื่อรองรับ AEC 2015 และการพัฒนาด้าน IT ในระดับประเทศต่อไป

 

นอกจากนี้ ดร. ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ องค์การมหาชน (สรอ.)  ได้บรรยายการดำเนินงาน เรื่อง “e-Government Cloud” และให้ทรรศนะในการดำเนินการเปรียบเทียบของประเทศต่างๆ ที่ดำเนินการด้าน Government Cloud  ซึ่งได้สรุปผลการดำเนินการของ สรอ. ถึงปัจจุบัน มีหน่วยงานเข้าร่วมแล้วกว่า 30 หน่วยงาน และการผลักดันโครงการนี้จะเป็นประโยชน์อย่างมากต่อภาพรวมของประเทศ ทั้งนี้ ดร.ศักดิ์ ยังได้เชิญชวนหน่วยงานต่างๆ มาใช้บริการของ สรอ. อีกด้วย
 

จากนั้นผู้บริหารระดับสูง ได้แก่ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงฯ คณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ เลขานุการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงฯ และโฆษกกระทรวงฯ ผู้บริหารแต่ละหน่วยงาน ได้แก่ กรมอุตุนิยมวิทยา บริษัทไปรษณีย์ไทย จำกัด สำนักงานส่งเสรมอุตสาหกรรมซอฟแวร์ สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ฯลฯ ได้กล่าวแนะนำความพร้อมทางด้านเทคโนโลยี นโยบาย การผลักดันสู่การเป็นรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ และร่วมแสดงความคิดเห็น หารือ ข้อเสนอแนะ หรือ แนวทางในด้านต่างๆ

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.427111867327169.88411.100000850770441&type=1