การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 1/2555


16 March 2558
257

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง "การผลักดันโครงการ Smart Thailand ตามนโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร"

ในการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมอุตสาหกรรมเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ครั้งที่ 1/2555 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 28 มิถุนายน 2555 เวลา 14.00 น. โดยมีรัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารเป็นประธานการ ประชุมดังกล่าว

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.422801564424866.87530.100000850770441&type=1