รองผู้อำนวยการ สรอ. บรรยายการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านระบบสารสนเทศ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี


16 March 2558
956

นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ (สรอ.) ได้รับเกียรติเป็นวิทยากรบรรยายสำหรับการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพิ่ม ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานด้านระบบสารสนเทศ เมื่อวันที่ ๒๙ มิถุนายน ๒๕๕๕ ณ โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพมหานคร โดยการสัมมนานี้จัดเพื่อเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจ และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ในการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศให้แก่ บุคลากรภายในสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี จำนวนประมาณ ๕๐ คน

การสัมมนาดังกล่าว รองผู้อำนวยการ สรอ. ได้บรรยายเรื่อง สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรีจะเป็นส่วนหนึ่งของรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์อย่างไร โดยมีประเด็นเกี่ยวกับ ตัวชี้วัดการพัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร, การพัฒนา e-Government ของประเทศไทย และ e-Government ภายใต้นโยบาย Smart Thailand จากระดับนโยบายสู่ภาคปฏิบัติ

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.421411501230539.87289.100000850770441&type=1