กองทัพบก เยี่ยมชมและฟังบรรยาย “e-Government Direction by EGA”


16 March 2558
38

เมื่อวันที่ ๒๘ มิถุนายน ๒๕๕๕ ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ. ให้การต้อนรับคณะเจ้าหน้าที่ศูนย์เทคโนโลยีทางทหาร ในกองบัญชาการกองทัพบก  และคณะนายทหารนักเรียน หลักสูตรผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของกองทัพบก จำนวน ๓๒ นาย ที่เข้ามาเยี่ยมชมและรับฟังการบรรยายพิเศษเรื่อง “e-Government Direction by EGA” ของ สรอ. เพื่อเป็นการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ให้กับผู้รับการฝึกอบรมได้รับทราบ ถึงความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีที่ทันสมัยในปัจจุบัน

โดย ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการ สรอ. ได้บรรยายเรื่อง “รู้จัก สรอ. และทิศทางการดำเนินการด้าน  e-Government สำหรับประเทศไทย” ต่อจากนั้น นายนิเวช มิ่งมิตรโอฬาร รองผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมและปฏิบัติการโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ สรอ. ได้บรรยายเรื่อง “e-Government Infrastructure; Government Cloud Service” ณ ห้องประชุม ชั้น ๑๘ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ถนนรางน้ำ

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.420926701279019.87191.100000850770441&type=1