ดร.ศักดิ์ ผู้อำนวยการ สรอ.เปิดการประชุมกลุ่มความร่วมมือ CSA Thailand Chapter ครั้งที่ ๓


16 March 2558
701

เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๕๕ ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ (สรอ.) เป็นประธานในการประชุม “กลุ่มความร่วมมือ CSA Thailand Chapter” ครั้งที่ ๓ เพื่อร่วมหารือกำหนดแนวทางในการจัดงาน ASEAN CSA Summit 2012 ในช่วงเดือนตุลาคม ๒๕๕๕ นี้ ณ ห้องประชุมของ สรอ.     ชั้น ๑๘ อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์