ดร.ศักดิ์ เสวนาหัวข้อ “คลาวด์คอมพิวติ้งโซลูชั่นและบริการ หลักสูตรไอซีทีรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green ICT Masterclass)


16 March 2558
981

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทดผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ (สรอ.) ได้เสวนาในหัวข้อคลาวด์คอมพิวติ้งโซลูชั่นและบริการ ของหลักสูตรไอซีทีรักษ์สิ่งแวดล้อม (Green ICT Masterclass)

ซึ่งจัดโดยสถาบันวิทยาการ สวทช. เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2555 ณ ห้อง Beta 1-2 โรงแรม พูลแมน คิง เพาเวอร์ กรุงเทพ

โดยการเสวนาครั้งนี้ ได้นำเสนอในประเด็นเรื่องความเป็นมาของสรอ.รวมถึงนโยบาย ทิศทาง และแผนการดำเนินการการให้บริการ Cloud Computing ของหน่วยงาน รวมถึงแผนการการสร้างความมั่นใจให้กับลูกค้าที่ต้องการเลือกใช้บริการCloud Computing เกี่ยวกับการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบสารสนเทศของหน่วยงานที่ให้บริการ Cloud Computing และความพร้อมเรื่อง Service Level Agreement ของหน่วยงาน ควรต้องมีลักษณะอย่างไร และหากหน่วยงานที่มีความประสงค์ต้องการลงทุนใช้บริการ Cloud Computing กับบริษัทหรือหน่วยงานที่ให้บริการเกี่ยวกับ Cloud Computing แต่มีงบประมาณในการลงทุนอย่างจำกัด ควรใช้เกณฑ์ใดในการพิจารณาการเลือกลงทุนใช้บริการ Cloud Computing อย่างคุ้มค่าและมีประสิทธิภาพ

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.417502134954809.86625.100000850770441&type=1