สัมมนาสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ณ กระทรวงสาธารณสุข


16 March 2558
68

คุณไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการ สรอ. รับใบประกาศเกียรติคุณ จาก นายแพทย์คำรณ ไชยศิริ ผู้ตรวจราชการเขต 14 กระทรวงสาธารณสุข ในฐานะหน่วยงานนำร่องการดำเนินการเชื่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ยอดเยี่ยม

เมื่อวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๕ คุณไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ (สรอ.) ได้รับเกียรติจากกระทรวงสาธารณสุข ขึ้นรับมอบใบประกาศเกียรติคุณในฐานะหน่วยงานสนับสนุนการเชื่อมโยงระบบ สารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ยอดเยี่ยม จาก นายแพทย์คำรณ ไชยศิริ ผู้ตรวจราชการเขต 14 และ เป็นวิทยากรบรรยายเรื่อง “แนวทางการสนับสนุนการดำเนินงานเชื่อมโยงสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ในภาพรวมของ ประเทศ” ในการสัมมนาประชาสัมพันธ์ผลการดำเนินการเชื่อมโยงระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ ให้กับหน่วยงานภายในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข  ณ ห้องแกรนด์บอลรูม ชั้น ๔ โรงแรมริชมอนด์ นนทบุรี

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่ https://www.facebook.com/media/set/?set=a.424086110963078.87745.100000850770441&type=1