คณะผู้บริหารมองโกเลีย เยี่ยมชม สรอ. และฟังบรรยาย ภายใต้หลักสูตร “Development of ISO for small – scale ICT entrepreneurs and e-Government


16 March 2558
1324

เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๕  ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ให้การต้อนรับคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จากมองโกเลีย จำนวน ๘ ท่าน ที่เข้ามาเยี่ยมชม ศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายภายใต้หลักสูตร “Development of ISO for small – scale ICT entrepreneurs and  e-Government” ของ สรอ. ซึ่งเป็นความร่วมมือในการจัดกิจกรรม Thailand e-Government Status Update ภายใต้แผนงานความร่วมมือเพื่อการพัฒนาระหว่างไทยและมองโกเลียระยะ ๒ ปี (๒๕๕๕-๒๕๕๖)  ณ  ห้องประชุม ชั้น ๑๘ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์ ถนนรางน้ำ

โดย นายชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี ได้บรรยายเรื่อง “แผนการดำเนินงาน e-Government ของประเทศไทยและภารกิจของสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)” และคุณนันทวัน วงศ์ขจรกิตติ ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมและปฏิบัติการโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ ได้บรรยายเรื่อง “โครงการนำร่อง e-Government Infrastructure : GIN2.0 and Government Cloud Service” 

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.456294917742197.96369.100000850770441&type=1