สรอ. บรรยายพิเศษ “Thailand e-Government Vision


16 March 2558
1380

กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารได้มีการจัดงาน Bangkok International ICT Expo 2012 ณ อาคารชาเลนเจอร์ฮอล อิมแพ็ค เมืองทองธานี ระหว่างวันที่ 3 – 6 สิงหาคม 2555 โดยเมื่อวันที่ 4 สิงหาคม ได้มีการจัดสัมมนาวิชาการ Towards “THAILAND SMART ICT” โดยได้รับเกียรติจาก น.อ.อนุดิษฐ์ นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กล่าวเปิดงานและบรรยายพิเศษ เรื่อง “นโยบาย SMART Thailand” จากนั้นจึงเป็นการบรรยายในหัวข้อ “Thailand e-Government Vision” โดยดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือสรอ.

นอกจากนี้ ในภาคบ่ายยังมีการจัดเสวนาเรื่อง “Government Cloud Serviceสู่การปรับโฉมใหม่ระบบงานภาครัฐ” โดยได้รับเกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่าน ได้แก่ คุณพูนลาภ ชัชวาลโฆษิต ที่ปรึกษาอาวุโสด้านพัฒนาธุรกิจ และที่ปึกษาทีมพัฒนาธุรกิจ สำนักพัฒนาองค์กรเครือเจริญโภคภัณฑ์,ดร.พีรเดช ณ น่าน ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนา สายงานกลยุทธ์องค์กร บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน), คุณบัญญัติ เกิดนิยมผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารและองค์กรสัมพันธ์ บริษัท อีริคสัน (ประเทศไทย) จำกัด, คุณจันทิมา สิริแสงทักษิณที่ปรึกษาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร กรมสรรพากร และดำเนินการพร้อมร่วมเสวนาโดย คุณนันทวัน วงศ์ขจรกิตติ ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมและปฏิบัติการโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

รายละเอียดเพิ่มเติม 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.434748743230148.90376.100000850770441&type=1

เอกสารแนบ

1

img_145e2129b2850917bd6a5c07aa0e10c1

0 ครั้ง
2

img_ca153100d331199bc8d81de924ad15d9

0 ครั้ง
3

img_fa85dc8a0d4991d15c72fe22608f6e98

0 ครั้ง
4

img_1c534bf42c1a06082e8bbe236ae29ea0

0 ครั้ง
5

img_30d003b7e8320269ce1b1a0c44cd45c2

0 ครั้ง
6

img_b0a9433870a5467d34fd54194065d346

0 ครั้ง
7

img_6fb8680ca70cab76fcdad6658556dac9

0 ครั้ง
8

img_a14d2fbb052e9a9e7fe221e0c5459775

0 ครั้ง
9

img_7963d5dc13b8e7cd2eda2a0b16cbf656

0 ครั้ง
10

img_bbd2e513e26cddb9c85c6ac26c686abf

0 ครั้ง