สรอ.ขนเทคโนโลยีใหม่ภาครัฐเปิดตัวโชว์ของในงานไอซีทีเอ็กซ์โปร 2012 ทั้ง GIN2.0, คลาวด์ภาครัฐ, ระบบบัตรประชาชนอัจฉริยะ


16 March 2558
612

สรอ.ขนเทคโนโลยีใหม่ภาครัฐเปิดตัวโชว์ของในงานไอซีทีเอ็กซ์โปร 2012 ทั้ง GIN2.0, คลาวด์ภาครัฐ, ระบบบัตรประชาชนอัจฉริยะเผยภาพใหม่บริการภาครัฐเชื่อมต่อกับประชาชนด้วยระบบดิจิตอล พร้อมจัดงานสัมมนาวิชาการรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์เต็มรูปแบบ

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) หรือ สรอ. เปิดเผยว่า ในงาน Bangkok International ICT Expo 2012 ซึ่งกำหนดจัดขึ้นในวันที่ 3 – 6สิงหาคม 2555 นี้ทางสรอ.ได้เข้าร่วมงานในครั้งนี้ในสองส่วนคือ การจัดบูธนิทรรศการเกี่ยวกับ Smart Government หรือรัฐบาลอัจฉริยะ และจัดสัมมนาทางวิชาการเรื่อง Smart Government แนวทางสู่การขับเคลื่อน Smart Thailand โดยทั้งสองกิจกรรมจะทำให้ผู้มาร่วมงานได้เห็นภาพการปรับเปลี่ยนระบบไอทีของ รัฐบาลไทยยุคใหม่ที่จะส่งผลต่อการบริการให้กับประชาชนที่มีประสิทธิภาพมาก ขึ้น

โดยในบูธนิทรรศการ Smart Government นั้น ทางสรอ. จะนำเสนอ 3 เรื่องคือ ระบบเครือข่ายสื่อสารข้อมูลเชื่อมโยงหน่วยงานภาครัฐ หรือ Government Information Network หรือ GIN ซึ่งจะให้ข้อมูลระบบการเชื่อมโยงทั้งหมดของภาครัฐที่มีบริการเสริมต่างๆ บนเครือข่ายทำให้รัฐประหยัดงบประมาณและสามารถนำไปใช้บริการประชาชนได้ง่าย ขึ้น โดยระบบได้ถูกพัฒนาเข้าสู่ GIN2.0 ที่มีระบบการจัดการเครือข่ายในแต่ละหน่วยงานได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

เรื่องที่สองคือ โครงการบริการคลาวด์ภาครัฐ หรือ Government Cloud Service ซึ่งถือเป็นระบบที่ทันสมัยและได้รับการกล่าวขานมากที่สุดในขณะนี้ มีหน่วยงานที่เข้าร่วมนำแอพพลิเคชันซอฟต์แวร์มาปรับแต่งเพื่อใช้งานผ่าน เว็บเซอร์วิสแล้วกว่า 30 โปรแกรม โดยสรอ.จะนำเสนอตัวอย่างของซอฟต์แวร์เหล่านั้น และภาพของสถาปัตยกรรมในปัจจุบันและในอนาคตอันใกล้เพื่อทำให้ผู้เข้าร่วมชม งานได้เข้าใจและเตรียมพร้อมกับการใช้งานในอนาคต

สามโครงการ Citizen Smart Info ซึ่งเป็นการนำSmart card หรือการสร้างระบบการพัฒนาปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบบริการภาครัฐโดยใช้ ประโยชน์จากบัตรประจำตัวประชาชน มาแสดง โดยสรอ. จะนำบัตรประชาชนของผู้เข้าร่วมงานมาสาธิตการเชื่อมต่อกับบริการภาครัฐต่างๆ การนำหมายเลขบัตรจำประตัวประชาชน 13 หลักจากกรมการปกครองเชื่อมต่อไปยังหน่วยงานต่างๆ เพื่อมีผลต่อการแสดงตัวตน ในเบื้องต้นเป็นการลดใช้กระดาษสำเนาเอกสารบัตรประชาชน และต่อไปข้อมูล

นอกจากนั้น สรอ.จะนำ Smart box หรือกล่องอัจฉริยะที่ให้ข้อมูลข่าวสารสามารถเข้าถึงระดับชุมชนได้อย่างง่าย ดายฯ โดยจะมีข้อมูลในรูปแบบต่างๆ ตามที่ประชาชนในถิ่นนั้นต้องการในรูปแบบดิจิตอลที่มีความทันสมัยอย่างมาก และจะได้นำไปทดลองกับจังหวัดอัจฉริยะต้นแบบเร็วๆ นี้

ส่วนการจัดสัมมนาทางวิชาการในเรื่อง Smart Government แนวทางสู่การขับเคลื่อน Smart Thailandนั้น ทางสรอ.ได้ระดมความคิดเห็นจากผู้เชี่ยวชาญทางด้าน e-Government จำนวนมากเข้าร่วมงาน มีหัวข้อที่หลากหลายตั้งแต่เรื่อง “Thailand e-Government Vision” ซึ่งจะนำเสนอกรอบการดำเนินการด้านรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ของประเทศไทย และความก้าวหน้าและสิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นในระยะสั้น ระยะกลาง และอนาคต ยังมีการเสวนาเรื่อง “Government Cloud Service สู่การปรับโฉมใหม่ระบบงานภาครัฐ” ซึ่งจะนำเสนอนโยบายและตัวอย่างของ Government Cloud ของต่างประเทศ ความสำคัญของระบบนี้ในประเทศไทย และแนวทางการผลักดันให้ระบบนี้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรม และสุดท้ายจะเป็นการเสวนาเรื่อง “e-Government for the People” ถึงเวลาสำหรับประเทศไทย?” ซึ่งจะหารือถึงผลที่ประชาชนจะได้รับ

โดยผู้เข้าร่วมงานสามารถเข้าชมบูธกิจกรรมของสรอ.ได้ที่ โซน D03 ตลอดงาน Bangkok International ICT Expo 2012และสามารถเข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการได้ในวันที่ 4 สิงหาคม ตั้งแต่เวลา 9.00 น.ซึ่งดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผอ.สรอ.บรรยายพิเศษเรื่อง “Thailand e-Government Vision”เวลา 11.15-12.00 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ 11- 13และร่วมเสวนาเรื่อง “Government Cloud Service สู่การปรับโฉมใหม่ระบบงานภาครัฐ” เวลา 13.30-15.00 น. ณ ห้องจูปิเตอร์ 11อิมแพคอารีนา เมืองทองธานี

ชมภาพบรรยากาศงานแถลงข่าวการจัดงาน Bangkok International ICT Expo 2012 ได้ที่ 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.431121963592826.89407.100000850770441&type=1

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่: 

ส่วนส่งเสริมการพัฒนารัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์

นายธรรณพ ศิริธรรมวิไล

โทรศัพท์ 0-2612-6000ต่อ 6203

โทรศัพท์มือถือ 08-1845-1459

อีเมล์ thannop.sirithamwilai@ega.or.th