รมว.ทก. และคณะผู้บริหารกระทรวง ICT ร่วมกับ ผอ.สรอ. เข้าถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ รพ.ศิริราช


16 March 2558
817

ประมวลภาพ รมว.ทก. และคณะผู้บริหารกระทรวง ICT ร่วมกับ ผอ.สรอ. เข้าถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ณ รพ.ศิริราช

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 19 กรกฎาคม 2555 เวลา 9.00 น.

เอกสารแนบ

1

img_7443d625f695a6165dbb3ba1552efc84

0 ครั้ง
2

img_5e3b010bb009b90a1e92e148edfd2733

0 ครั้ง
3

img_e03616fa107583dd714cc9537f483598

0 ครั้ง
4

img_52d80e108298d933d83554bc1ad8daa8

0 ครั้ง
5

img_7d73203ba305363a1ae43569e435fc3b

0 ครั้ง