สัมมนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO) ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย


16 March 2558
886

ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ร่วมรับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษในงานสัมมนาผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ ระดับสูง (CIO) ของส่วนราชการในสังกัดกระทรวงมหาดไทย ในหัวข้อ "รัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์" ณ ห้องประชุมภาณุรังษี เอ-บี ชั้น ๑ โรงแรม เดอะ รอยัล ริเวอร์ ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางพลัด กทม. 

โดยในงานสัมมนาครั้งนี้มุ่งเน้นการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการบริหาร จัดการไอซีที กฎหมาย ระเบียบและหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้อง สร้างเครือข่าย CIO เพื่อให้มีการพบปะแลกเปลี่ยนความรู้ ความคิดเห็นและประสบการณ์ รวมทั้งสร้างความเข้มแข็งในงานด้านการบริหารไอซีทีของกระทรวงมหาดไทยให้เป็น ไปอย่างบูรณาการและทิศทางเดียวกัน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.429491987089157.89022.100000850770441&type=1