สรอ. จัดการประชุมสัมมนา “การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ (Back Office) ครั้งที่ ๕ โครงการบูรณาการการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ (Back Office)


16 March 2558
1391

เมื่อวันที่ ๒๗ สิงหาคม ๒๕๕๕ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) จัดการประชุมสัมมนา “การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ (Back Office) ครั้งที่ ๕  โครงการบูรณาการการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ (Back Office)” ณ ห้องประชุม ๖๐๒ ชั้น ๖ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อนำเสนอการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ (Back Office) จำนวน ๗ ระบบ ได้แก่ ระบบงานนโยบาย แผนงาน โครงการ, ระบบงานด้านงบประมาณ, ระบบงานพัสดุ, ระบบงาน Web Portal กลาง, ระบบบริหารจัดการหลัก, ระบบบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในสำนักงาน และ ระบบ e-Tracking รวมถึงกระบวนการและขั้นตอนการทำงานของงานในแต่ละระบบ ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐภายใต้สังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเข้าร่วมงานครั้งนี้ประมาณ ๕๐ คน

ภายในงานนี้ได้มีการนำเสนอ “ระบบงาน Web Portal กลาง, ระบบงานนโยบาย แผนงาน โครงการ, ระบบงานด้านงบประมาณ, ระบบงานด้านการพัสดุ, ระบบบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศในสำนักงาน ได้แก่ ระบบการลา ระบบสั่งการ และ ระบบ e-Tracking”

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.442697229101966.92794.100000850770441&type=1