ผอ.สรอ. บรรยายหัวข้อ “Smart Thailand


16 March 2558
34

เมื่อวันที่ ๒๒ สิงหาคม ๒๕๕๕ ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) ได้บรรยายเรื่อง “Smart Thailand” ในการประชุมสัมมนาเรื่อง “ยกระดับโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศภาครัฐสู่ Smart Thailand” โดยมีนาวาอากาศเอกอนุดิษฐ์  นาครทรรพ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานเปิดการสัมมนาดังกล่าว และมอบนโยบายให้กับผู้เข้าร่วมสัมมนาครั้งนี้ ณ ห้องวายุภักษ์ ๔ ชั้น ๔ โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ

จากนั้นได้เสวนาเรื่อง “Data Center Consolidation แนวทางการยกระดับโครงสร้างพื้นฐานภาครัฐสู่ Smart Thailand” โดย คุณไชยเจริญ อติแพทย์ ประธาน CIO16, ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) และ ดร. สุรชัย ศรีสารคาม ผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายก ซึ่งดำเนินการเสวนา โดย นางสาวอภิณห์พร อังคกมลเศรษฐ์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน)

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.440847885953567.92263.100000850770441&type=1