สรอ.ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส วันครบรอบ ๙ ปี แห่งการจัดตั้ง บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน)


16 March 2558
14

นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาส วันครบรอบ ๙ ปี แห่งการจัดตั้ง บริษัท กสท โทรคมนาคม จำกัด (มหาชน) ในวันอังคารที่ ๑๔ ส.ค. ๕๕ และในโอกาสนี้ สรอ. ได้ร่วมบริจาคทรัพย์เพื่อสมทบทุนแก่โรงเรียนศรีสังวาลย์ ของมูลนิธิอนุเคราะห์คนพิการ ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีด้วย