สรอ. ร่วมกับ The Waseda Institute of e-Government ลงนามความร่วมมือ “การพัฒนาการจัดอันดับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ระดับกรมสำหรับประเทศไทย


16 March 2558
2119

สรอ. ร่วมกับ The Waseda Institute of e-Governmentลงนามความร่วมมือ “การพัฒนาการจัดอันดับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ระดับกรมสำหรับประเทศไทย”

เมื่อวันที่ 13 ก.ย. 55 ดร.ศักดิ์ เสกขุนทด ผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) ได้ลงนามบันทึกข้อตกลงว่าด้วย “การพัฒนาการจัดอันดับรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ระดับกรมสำหรับประเทศไทย” (Thailand e-Government Ranking Development) ร่วม กับ Professor Dr. Toshio Nakamura จากThe Waseda Institute of e-Governmentโดยมี น.อ.รศ.ดร.ประสงค์ ปราณีตพลกรัง ประธานคณะที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และDr.Naoko Iwasakiร่วมเป็นสักขีพยาน ณ มหาวิทยาลัยWaseda Universityประเทศญี่ปุ่น

รูปเพิ่มเติมที่ 
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.448990981805924.94510.100000850770441&type=1