สรอ. จัดการประชุมสัมมนา “การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ (Back Office) ครั้งที่ ๖


16 March 2558
849

เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) จัดการประชุมสัมมนา “การพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ (Back Office) ครั้งที่ ๖  โครงการบูรณาการการพัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ (Back Office) หัวข้อเปิดตัวระบบการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ (Back Office)”” ณ ห้องประชุม ๘๐๒ ชั้น ๘ กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร โดยมี นายวรพัฒน์ ทิวถนอม รองปลัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เป็นประธานกล่าวเปิดการประชุมสัมมนาฯ  ภายในงานได้มีการนำเสนอภาพรวมของโครงการฯ พร้อมการสาธิตระบบการบริหารจัดการองค์กรภาครัฐ (Back Office)  ซึ่งมีเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานภาครัฐภายใต้สังกัดกระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศ และการสื่อสารเข้าร่วมงานครั้งนี้ประมาณ ๕๐ คน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.444016102303412.93187.100000850770441&type=1