งานคล้ายวันสถาปนากระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร


16 March 2558
29

เมื่อวันพุธที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๕ คณะผู้บริหารสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมพิธีถวายสักการะศาลองค์ท้าวมหาพรหม  เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนากระทรวง ICT ณ ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ  แจ้งวัฒนะ