สรอ. จัดประชุม “คณะทำงาน National Information Infrastructure :NII


16 March 2558
607

เมื่อวันที่ ๒ ตุลาคม ๒๕๕๕ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สรอ.) จัด           

“การประชุมคณะทำงาน National Information Infrastructure :NII” (ชื่ออย่างไม่เป็นทางการ) เพื่อแลกเปลี่ยนความคิดดเห็น ในการจัดทำมาตรฐานข้อมูลภัยพิบัติ ด้านอุทกภัย โดยมีผู้แทนจาก สำนักงานพัฒนาเทคโนโลยีอวกาศและภูมิสารสนเทศ (องค์การมหาชน): GISTDA, ศูนย์เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์แห่งชาติ : NECTEC, สมาคมสถาปนิกไอซีที, NGO ภาคประชาชนที่มีจิตอาสา: สถาบัน Change Fusion, มูลนิธิชุมชนไทย และ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน): สรอ. เข้าร่วมการประชุมในครั้งนี้

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่  
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.456289921076030.96366.100000850770441&type=1