คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมแสดงความยินดีกับท่าน พล.ต.ท ประวุฒิ ถาวรศิริ


16 March 2558
47

เมื่อวันจันทร์ที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๕ คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) เข้าร่วมแสดงความยินดีกับท่าน พล.ต.ท ประวุฒิ ถาวรศิริ เนื่องในโอกาสรับตำแหน่งใหม่เป็น ผู้บัญชาการสำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ณ สำนักงานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานตำรวจแห่งชาติ ชั้น ๖ ถนนพระราม ๑ แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน