รองผู้อำนวยการ สรอ. นำคณะผู้บริหารหลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์รุ่นที่ ๒ เยี่ยมชมการท่าเรือแห่งประเทศไทย


16 March 2558
265

เมื่อวันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๕๕ นางไอรดา เหลืองวิไล รองผู้อำนวยการสำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA)พร้อมด้วย คณะผู้บริหารหลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ ๒ หรือ (e-Government Executive Program:e-GEP#2)ภายใต้โครงการอบรมหลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ ได้เข้าเยี่ยมชมศึกษาดูงานการท่าเรือแห่งประเทศไทย ในเรื่อง e-Service for Vessel Cargo Management System ซึ่งเป็นการยื่นใบคำร้องขอใช้บริการเรือ เช่าเครื่องมือทุ่นแรง การตรวจสอบสถานะใบคำร้อง การตรวจสอบสถานะสินค้าขาเข้าและสินค้าฑัณฑ์บน การชำระค่าบริการเงินเชื่อ ของท่าเรือกรุงเทพด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ทำให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว ในการให้บริการ โดยมี นายนิพนธ์ วรรณโกษิตย์ ผู้ช่วยผู้อำนวยการการท่าเรือแห่งประเทศไทย สายวิศวกรรม และประธานหลักสูตรนักบริหารรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ รุ่นที่ 2 ให้การต้อนรับและแนะนำด้านการบริหารจัดการการท่าเรือกรุงเทพ และแลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับผู้บริหารหลายท่าน

ชมภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.464760263562329.98219.100000850770441&type=1