สรอ. ต้อนรับ CSA Chairman จาก Singapore หารือ CSA Thailand Chapter จัดงาน ASEAN CSA Summit ๒๐๑๓


16 March 2558
1422

นายชรินทร์ ธีรฐิตยางกูร ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมและถ่ายทอดเทคโนโลยี พร้อมด้วย คุณนันทวัน วงศ์ขจรกิตติ ผู้อำนวยการสำนักวิศวกรรมและปฏิบัติการโครงสร้างพื้นฐานสารสนเทศ สำนักงานรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (EGA) และกลุ่มความร่วมมือ CSA Thailand Members list ให้การต้อนรับ Mr. Aloysius Cheang (CSA Chairman) จาก ประเทศ Singapore เพื่อร่วมหารือประเด็น CSA Thailand Chapter และ การจัดงาน ASEAN CSA Summit ๒๐๑๓ ซึ่งกำหนดจัดระหว่างวันที่ ๗-๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุม ๑๘๐๑ สรอ. ชั้น ๑๘ อาคารบางกอกไทยทาวเวอร์

โดยการประชุมหารือครั้งนี้ Mr. Aloysius Cheang (CSA Chairman) ได้นำเสนอในหัวข้อ “Building a Global Trusted Cloud Using Asia Pacific As the Platform” ที่มีเนื้อหาแสดงให้เห็นถึงจำนวนความร่วมมือของภาครัฐและเอกชนที่มีร่วมกับ CSA Corporate HQ ที่ประเทศสิงคโปร์ มีจำนวนเพิ่มขึ้น และยังได้ขยาย Hub ไปสู่เขตปกครองพิเศษฮ่องกง อีกทั้งยังชี้ให้เห็นว่าประเทศไทยก็มีความเป็นไปได้ที่จะเป็น CSA Hub อีกแห่งหนึ่ง และ Mr. Aloysius Cheang ยังได้ให้ความร่วมมือและพร้อมยินดีให้การสนับสนุนสำหรับการจัดงาน   CSA Asian Summit ๒๐๑๓ ที่จะจัดขึ้นในระหว่างวันที่ ๗-๘ กุมภาพันธ์ ปี ๒๕๕๖ อีกด้วย

นอกจากนี้ ผู้แทนกลุ่ม CSA Thailand Chapter ได้นำเสนอเกี่ยวกับสถานการณ์ Cloud Computing ของประเทศไทยเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
 

ดูภาพเพิ่มเติมได้ที่
https://www.facebook.com/media/set/?set=a.462775810427441.97740.100000850770441&type=1